Giới thiệu

Văn phòng: Phòng A603, Cơ sở 2 Nguyễn Tất Thành, Q4, TPHCM

Điện thoại: (08) 39400989- Số máy nhánh: 141, 142

Email: ttcntt@hcmulaw.edu.vn

Nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn

TT Công nghệ thông tin trường Đại học Luật TP.HCM là đơn vị chức năng do Hiệu trưởng ra quyết định thành lập nhằm tham mưu cho Hiệu trưởng các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin và tiến hành các hoạt động thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

TT Công nghệ thông tin có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1.      Quản lý trực tiếp các thiết bị, máy móc, hệ thống đường dây thuộc mạng trường Đại học Luật TP.HCM.

2.      Quản lý những vấn đề về kỹ thuật mạng; xây dựng các chuẩn kết nối và tổ chức hệ thống mạng áp dụng thống nhất giữa hai cơ sở trong toàn trường.

3.      Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp ứng dụng công nghệ thông hiệu quả cho nhà trường.

4.      Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các qui định nhằm quản lý nội dung thông tin trên mạng.

5.      Xây dựng quy chế, quy định, quản lý và sử dụng mạng trong trường.

6.      Tiến hành kết nối, phân phối, theo dõi và quản lý hệ thống Internet trong trường.

7.      Tham mưu cho Hiệu trưởng về các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong họat động đào tạo của trường.

8.      Theo dõi và tham mưu cho Hiệu trưởng việc xử lý các vi phạm về kết nối Internet.

9.      Quản trị hệ thống các máy chủ và theo dõi kết nối viễn thông ra ngoài phạm vi trường.

10.  Tham mưu cho Hiệu trưởng việc xây dựng, thiết kế các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Nhà trường.

11.  Tham mưu cho Hiệu trưởng việc lựa chọn ký hợp đồng với công ty dịch vụ tin học chuyên nghiệp bên ngoài để sửa chữa các máy tính đơn trong trường hợp hư hỏng.

12.  TT CNTT là nơi duy nhất trong trường có quyền cài đặt phần mềm trên máy tính theo yêu cầu của người dùng và sau đó khóa lại, người sử dụng chỉ việc mở máy và sử dụng, không được cài đặt thêm bớt bấc cứ chương trình gì, nếu có yêu cầu gì, liên hệ qua Email cho TT CNTT để xử lý, mọi vấn đề liên quan đến việc tự ý cài đặt, người dùng sẽ chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu.

13.  Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc triển khai, thực hiện các dự án công nghệ thông tin.

14.  Tham gia đào tạo, huấn luyện và chuyển giao công nghệ thông tin

15.  Triển khai các dịch vụ dùng chung trong toàn trường cùng với các phần mềm tương ứng, cập nhật các thông tin, duy trì, phát triển trang Web của trường, bảo trì hệ thống mạng trong trường và xử lý nhanh khi có các sự cố.

16.  Quản lý an toàn, an ninh trong hoạt động Intranet/Internet.

17.  Hợp tác trong nước và ngoài nước trong hoạt động Internet.

--%>
Top